GOŚCIE

A

Liliana Anam#019 RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE – DLACZEGO WARTO?

B

Wojciech Bagiński#017 CZY RUCH B CORP PRZEDEFINIOWUJE KAPITALIZM?

Nina Józefina Bąk#022 SPÓŁDZIELNIE I KOOPERATYWY – PRL-WY RELIKT CZY WEHIKUŁ PRZYSZŁOŚCI?

dr Bartłomiej Biga#002 W POSZUKIWANIU NOWEJ KONCEPCJI NA FIRMĘ

Krzysztof Bogomaz#030 JAK WEJŚĆ NA ŚCIEŻKĘ INNOWACJI CYRKULARNYCH

G

Mateusz Galica#007 POLACY A KRYZYS KLIMATYCZNY. TIPY DLA BIZNESU

Katarzyna Geiger #013 ZRÓWNOWAŻONE ŁAŃCUCHY DOSTAW – DLACZEGO SĄ WAŻNE

dr Magdalena Głogowska#005 CO DLA BIZNESU NIESIE EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Dobrosława Gogłoza#010 CZY ZRÓWNOWAŻONY BIZNES SIĘ OPŁACA?

Włodzimierz Gogłoza#010 CZY ZRÓWNOWAŻONY BIZNES SIĘ OPŁACA?

Małgorzata Greszta –  #009 CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POD LUPĄ

J

Katarzyna Janota#026 PROJEKTOWANIE – ETYKA, ZIELONE HEURYSTYKI I SOLAR PUNK

Marek Józefiak#004 GREENWASHING BIZNESU W OCZACH AKTYWISTÓW

K

Anna Korzeniewska#011 FILANTROPIA BIZNESU 2.0, CZYLI JAK POMAGAĆ MĄDRZEJ

Bartłomiej Kozek#016 KLIMATYCZNE PARTNERSTWA – CZY WARTO?

Aleksandra Kulińska#003 IS SUSTAINABILITY THE NEW BLACK? CZYLI ROZMOWA O ZRÓWNOWAŻONYCH TRENDACH

L

Dominika Lenkowska-Piechocka#029 STRATEGIA KOMUNIKACJI ODPOWIEDZIALNEJ FIRMY

Marta Lesiewska#015 POTENCJAŁ ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA W POLSCE

Ewa Leśnowolska#020 RÓŻNORODNOŚĆ, INKLUZJA, RÓWNOŚĆ – JAKIE MAJĄ ZNACZENIE DLA BIZNESU

Virginie Little#032 CZY I JAK MIERZYĆ ŚLAD WĘGLOWY W FIRMIE?

M

Zyta Machnicka#006 ZRÓWNOWAŻONY BIZNES A WIZERUNEK PRACODAWCY

Marta Marczuk#007 POLACY A KRYZYS KLIMATYCZNY. TIPY DLA BIZNESU

Agata Miryn – Sienkiewicz#014 GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO – MODA CZY KONIECZNOŚĆ?

Wojciech Mróz#024 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA – STEREOTYPY, EKOSYSTEM, ROZWIĄZANIA

P

Mirella Panek – Owsiańska#023 KOBIETY A ZRÓWNOWAŻONY BIZNES

Irek Piętowski #012 JAK DESIGN THINKING MOŻE POMÓC ADRESOWAĆ PROBLEMY SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE?

R

prof. Bolesław Rok #008 CZY IMPACT STARTUPY ZMIENIĄ ŚWIAT I BIZNES?

S

dr Robert Sroka#028 CZY POTRZEBUJEMY NOWEJ ETYKI BIZNESU?

Henryk Stawicki #025 CZYM JEST EKONOMIA OBWARZANKA I JAKIE MA MOŻLIWE ZASTOSOWANIA W BIZNESIE

Stanisław Stefaniak #027 CELE I STRATEGIE KLIMATYCZNE POLSKICH FIRM – DIAGNOZA I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Kamila Szarejko#018 FUNDACJE KORPORACYJNE – TRENDY I DOBRE PRAKTYKI

Ś

Katarzyna Śliwa#030 JAK WEJŚĆ NA ŚCIEŻKĘ INNOWACJI CYRKULARNYCH

Z

Martyna Zastawna#021 ODPOWIEDZIALNY MARKETING – OD CZEGO ZACZĄĆ? | MARTYNA ZASTAWNA, SZEPTSZUM & WOSHWOSH

Jan Zygmuntowski#031 CZY POWINNIŚMY BAĆ SIĘ POSTWZROSTU?