#016 KLIMATYCZNE PARTNERSTWA – CZY WARTO? | BARTŁOMIEJ KOZEK, CENTRUM UNEP/GRID-WARSZAWA

Sezon 1
Sezon 1
#016 KLIMATYCZNE PARTNERSTWA - CZY WARTO? | BARTŁOMIEJ KOZEK, CENTRUM UNEP/GRID-WARSZAWA
/

W tym odcinku z Bartłomiejem Kozek z Centrum UNEP/GRID-Warszawa rozmawiamy o partnerstwie i współpracy. Odcinek odpowiada między innymi na pytania:

  • Dlaczego budowanie partnerstw jest ważne?
  • Jakie rodzaje partnerstw obserwujemy na świecie?
  • Kiedy organizacja powinna wziąć pod uwagę wejście w partnerstwo? 

Gość odcinka Bartłomiej Kozek

Jest ekspertem Centrum UNEP/GRID, specjalizującym się w kwestiach, związanych z kryzysem klimatycznym, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast.

Szczególnie istotne jest dla niego łączenie polityki środowiskowej i społecznej w duchu trwałego, zrównoważonego rozwoju oraz budowa innowacyjnej, zielonej gospodarki. Autor tekstów oraz współautor opracowań, polski korespondent magazynu „Green European Journal”. 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wspomniane w odcinku źródła: