ODCINKI

#001 INTRO POZYTYWNA TRANSFORMACJA W BIZNESIE | JUSTYNA MARKOWICZ, PODCAST HOST

#002 W POSZUKIWANIU NOWEJ KONCEPCJI NA FIRMĘ | DR BARTŁOMIEJ BIGA, OPEN EYES ECONOMY SUMMIT

#003 IS SUSTAINABILITY THE NEW BLACK? CZYLI ROZMOWA O ZRÓWNOWAŻONYCH TRENDACH | ALEKSANDRA KULIŃSKA INFUTURE.INSTITUTE

#004 GREENWASHING BIZNESU W OCZACH AKTYWISTÓW | MAREK JÓZEFIAK, GREENPEACE POLSKA

#005 CO DLA BIZNESU NIESIE EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD | DR MAGDALENA GŁOGOWSKA, KPK PB UE

#006 ZRÓWNOWAŻONY BIZNES A WIZERUNEK PRACODAWCY | ZYTA MACHNICKA, CEO LIGHTNESS

#007 POLACY A KRYZYS KLIMATYCZNY. TIPY DLA BIZNESU | MARTA MARCZUK I MATEUSZ GALICA, LATA DWUDZIESTE

#008 CZY IMPACT STARTUPY ZMIENIĄ ŚWIAT I BIZNES? | PROF. BOLESŁAW ROK, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

#009 CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POD LUPĄ | MAŁGORZATA GRESZTA, CSR CONSULTING

#010 CZY ZRÓWNOWAŻONY BIZNES SIĘ OPŁACA? | DOBROSŁAWA I WŁODZIMIERZ GOGŁOZA, ALL HANDS AGENCY

#011 FILANTROPIA BIZNESU 2.0, CZYLI JAK POMAGAĆ MĄDRZEJ | ANNA KORZENIEWSKA, SOCIAL IMPACT ALLIANCE FOR CEE

#012 JAK DESIGN THINKING MOŻE POMÓC ADRESOWAĆ PROBLEMY SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE? | IREK PIĘTOWSKI, BRAINWAVE

#013 ZRÓWNOWAŻONE ŁAŃCUCHY DOSTAW – DLACZEGO SĄ WAŻNE | KASIA GEIGER, GREEN DREAMS LAB

#014 GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO – MODA CZY KONIECZNOŚĆ? | AGATA MIRYN-SIENKIEWICZ, NEXT GOOD THING

#015 POTENCJAŁ ODPOWIEDZIALNEGO INWESTOWANIA W POLSCE | MARTA LESIEWSKA, INSPIRED

#016 KLIMATYCZNE PARTNERSTWA – CZY WARTO? | BARTŁOMIEJ KOZEK, CENTRUM UNEP/GRID-WARSZAWA

#017 CZY RUCH B CORP PRZEDEFINIOWUJE KAPITALIZM? | WOJCIECH BAGIŃSKI, B LAB MARKET EXPLORER

#018 FUNDACJE KORPORACYJNE – TRENDY I DOBRE PRAKTYKI | KAMILA SZAREJKO, NGO CONSULTANT

#019 RAPORTOWANIE NIEFINANSOWE – DLACZEGO WARTO? | LILIANA ANAM, CSRINFO

#020 RÓŻNORODNOŚĆ, INKLUZJA, RÓWNOŚĆ – JAKIE MAJĄ ZNACZENIE DLA BIZNESU | EWA LEŚNOWOLSKA, BETTER.

#021 ODPOWIEDZIALNY MARKETING – OD CZEGO ZACZĄĆ? | MARTYNA ZASTAWNA, SZEPTSZUM & WOSHWOSH

#022 SPÓŁDZIELNIE I KOOPERATYWY – PRL-WY RELIKT CZY WEHIKUŁ PRZYSZŁOŚCI? | NINA JÓZEFINA BĄK, COOP TECH HUB

#023 KOBIETY A ZRÓWNOWAŻONY BIZNES | MIRELLA PANEK- OWSIAŃSKA, MIRELLAPANEKOWSIANSKA.PL

#024 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA – STEREOTYPY, EKOSYSTEM, ROZWIĄZANIA | WOJCIECH MRÓZ, ASHOKA

#025 CZYM JEST EKONOMIA OBWARZANKA I JAKIE MA MOŻLIWE ZASTOSOWANIA W BIZNESIE | HENRYK STAWICKI, CHANGE PILOTS

#026 PROJEKTOWANIE – ETYKA, ZIELONE HEURYSTYKI I SOLAR PUNK | KATARZYNA JANOTA, EDISONDA, GRUPA.ROBOCZA.ORG

#027 CELE I STRATEGIE KLIMATYCZNE POLSKICH FIRM – DIAGNOZA I NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE | STANISŁAW STEFANIAK, FUNDACJA INSTRAT

#028 CZY POTRZEBUJEMY NOWEJ ETYKI BIZNESU? | DR ROBERT SROKA, ROBERTSROKA.PL

#029 STRATEGIA KOMUNIKACJI ODPOWIEDZIALNEJ FIRMY | DOMINIKA LENKOWSKA-PIECHOCKA, WHO WILL SAVE THE PLANET

#030 JAK WEJŚĆ NA ŚCIEŻKĘ INNOWACJI CYRKULARNYCH | KATARZYNA ŚLIWA I KRZYSZTOF BOGOMAZ, ERGODESIGN

#031 CZY POWINNIŚMY BAĆ SIĘ POSTWZROSTU? | JAN ZYGMUNTOWSKI, POLSKA SIEĆ EKONOMII

#032 CZY I JAK MIERZYĆ ŚLAD WĘGLOWY W FIRMIE? | VIRGINIE LITTLE, LITTLE GREENFINITY